Lékařky

Docentka MUDr. Zdeňka Kuchynková, CSc.

Docentka MUDr. Zdeňka Kuchynková, CSc.Pracovala na ORL klinice 2. LFUK v Praze v Motole do roku 1992.
Potom do roku 2009 pracovala na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK v Praze.
Učila na 1. LFUK v Praze, kde obhájila titul docenta.
V roce 2008 pracovala v soukromé ORL ordinaci v Německu.
V roce 2009 založila s MUDr. Kučerovou společnost, jejíž náplní je provoz soukromé ORL ordinace v Praze - Klánovicích.

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  • American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery

Krátkodobé studijní pobyty

  • Německo
  • Francie
  • Anglie
  • USA
  • Belgie

Finanční vztahy k farmaceutickým firmám a operačním centrům: žádné

Poslední publikace týkající se ambulantní praxe:

Faryngitida způsobená Streptococcus pyogenes. Autoři Kuchynková, Z., Bébrová, E., Kučerová, D. Otorinolaryngologie a foniatrie, rok 2012, číslo 1.

Akutní zánět středouší u dětí. Autoři Kuchynková, Z., Bébrová, E., Marková, M., Kučerová D. Postgraduální medicína, rok 2012, 14, č. 9.

Dětská otolaryngologie - nejčastější situace v ambulantní praxi, Z. Kuchynková a kolektiv, Grada, 2015

 

 

MUDr. Daniela Kučerová

Mudr. Kučerová DanielaOd r. 1998 do r. 2009 pracovala na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK V Praze v Motole, v letech 2004 až 2009 jako odborný asistent. V lednu až březnu 2007 absolvovala odbornou stáž na ORL pracovištích v Houstnu v USA. Od dubna do prosince  2007 pracovala v Evropském onkologickém institutu na ORL oddělení v Miláně v Itálii. V roce 2009 založila s doc. MUDr. Kuchynkovou Z., CSc.  Medical ORL s.r.o. se sídlem v Klánovicích.

 

 

 

 

 

 

kniha obal

 

Kolektiv autorů (Docentka MUDr. Z, Kuchynková, CSc., MUDr. D. Kučerová a další) vybral ke zpracování nejběžnější situace v ambulantní péči o děti s onemocněním uší, nosu a krku, jako je zánět středouší, angina, rýmy, nosní mandle, vyšetření sluchu a infekční onemocnění. Dvě kapitoly se týkají nových informací o poruchách dýchání ve spánku a refluxu. Témata jsou zpracována na základě aktuálních poznatků a důkazů.  Recenzi na knihu vypracoval asistent MUDr. Skřivan, CSc. přednosta Dětské ORL kliniky v nemocnici V Motole. Publikace, která na našem knižním odborném trhu dosud chyběla, je určena ambulantním otolaryngologům s dětskými pacienty, ale mohla by být zajímavá i pro praktické pediatry.