Poruchy dýchání ve spánku

Poruchy dýchání ve spánku se projevují od prostého chrápání až po stav, kdy je dýchání v noci nedostatečné. Nemocní mohou mít i po několik vteřin zcela zastavené dýchání  - tomu se říká apnoická pauza.

U dospělých špatný spánek způsobuje poruchu soustředění, spavost přes den, ale i změny v oběhovém systému, třeba vysoký krevní tlak.

U dětí se změny spánku mohou projevit poruchou soustředění, horšími výsledky při učení, mrzutostí, agresivitou.

Při podezření na poruchy dýchání ve spánku u dospělého odebereme v naší ambulanci anamnézu, provedeme ORL vyšetření a nemocného pošleme na vyšetření do spánkové laboratoře. Teprve po potvrzení poruch dýchání v laboratoři se zvažuje řešení ať již noční dýchání se speciálním přístrojem nebo operace. Operace bývají rozsáhlejší než jen pouhé odstranění krčních mandlí.

U dětí je situace s diagnózou jiná. Děti mají velmi často zvětšené nosní i krční mandle a mohou mít poruchy dýchání ve spánku způsobené právě tímto zvětšením lymfatické tkáně v krku. U všech dětí ve věku 2-5 let by se lékař měl ptát na to, zda děti chrápou, zda spí neklidně, zda mají pauzy v dýchání. Aby rodiče mohli odpovědět na tuto otázku, měli by nějakou dobu sledovat spánek svých dětí. Většinou rodičům doporučíme, aby si k dítěte sedli asi hodinu po usnutí a po dobu 60 minut sledovali, jak dítě spí a jak dýchá.

Pokud má rodič podezření na poruchu dýchání ve spánku, tak by měl dítě nechat vyšetřit na ORL. Děti, které mají nějaká jiná závažná onemocnění odesíláme stejně jako dospělí na vyšetření do spánkové laboratoře. Jsou to dětí, které mají:

-snížení svalového napětí ( neurologické onemocnění),

-tvarové změny v oblasti obličeje (poruchy skusu),

-vrozené vady metabolické,

-Downův syndrom,

-mají nadváhu.

U ostatních jinak zdravých dětí můžeme diagnózu poruch dýchání ve spánku stanovit v naší ambulanci. Nejdříve dítě vyšetříme a zjistíme, jak má veliké nosní a krční mandle. Toto vyšetření není pro dětí příliš nepříjemné. Rodičům zapůjčíme domů přístroj, který měří hladiny kyslíku v krvi ve spánku. Rodiče také nahrají na telefon zvuky, které dítě při spaní vydává, nebo mohou natočit na video polohu dítěte ve spánku. Někdy mají děti nepřirozeně zakloněnou hlavu, aby udržely průchodné dýchací cest.

Po zhodnocení ORL nálezu, popisu rodičů, co se v noci děje, záznamu z přístroje měřícího kyslík a zachycení zvuků i obrazu z noci můžeme u jinak zdravých dětí navrhnout řešení.

Řešením při zvětšení nosních a krčních mandlí je odstranění nosní mandle a zmenšení krčních mandlí. Operace se nazývá adenotonzilotomie. Odstranění jenom krčních mandlí je nedostatečné. Při výkonu na krčních mandlí současně s odstraněním nosních mandlí se riziko operace nezvětšuje, takže je nesprávné provés jenom jeden výkon s tím, že se potom počká a možná se stav upraví. Operace neovlivní imunitní systém, protože nosní mandle u dětí s věkem zcela vymizí a při operačním zmenšení krčních mandlí dostatečné množství lymfatické tkáně i po operaci zůstane.

Poruchy dýchání ve spánku jsou závažnýn stavem, po kterém je potřeba u dětí aktivně pátrat. U dospělých je při podezření na noční poruchy dýchání vhodné vyšetření ve spánkové laboratoři.

Poruchy dýchání ve spánku je třeba řešit, protože mohou mít závažné důsledky pro zdravotní stav u dospělých a na vývoj u dětí.