Vyšetření sluchu dětí

VYŠETŘENÍ SLUCHU DĚTÍ A SCREENING SLUCHU U DĚTÍ.

Je rozdíl mezi screeningem a vyšetřením. Screening je jednoduché vyšetření sluchu u dětí, u kterých není podezření na poruchu sluchu. Dříve se dělalo v 5 letech u pediatra zkouškou šepotem. Od ledna r. 2019 je doporučen screening sluchu tónovu audiometrií u ORL lékaře. Pro screening bylo vybráno nejjednodušší vyšetření, které ale ve věku 5 let asi 20% dětí nezvládne a výsledky vyšetření jsou vždy jenom subjektivní, tedy záleží na spolupráci dítěte. Vyšetření se musí někdy opakovat nebo se dítě odešle na podrobnější vyšetření na jiné pracoviště.

Na naší ambulanci děláme VYŠETŘENÍ SLUCHU:

1. Prohlédneme zvukovod a bubínek.

2. Provedeme tympanometrické vyšetření, které trvá asi minutu a je objektivní metodou, takže není nutné soustředění dítěte. Tímto vyšetřením se diagnostikují nejčastější poruchy sluchu u předškolních dětí a to je špatná funkce Eustachovy tuby a zánět středouší. Toto onemocnění lze úspěšně léčit na našem pracovišti.

3. Vyšetřujeme sluch otoakustickými emisemi, které odhalí i vzácné poruchy vnitřního ucha. Toto vyšetření se užívá pro screening novorozenců, takže ho zvládne každé dítě. Metoda je objektivní, dítě se nemusí soustředit, naopak si může prohlížet obrázky nebo film na telefonu. Vyšetření trvá 3-5 minut.

4. Zkouším tónovou audiometrii, při které je nutná velmi dobrá spolupráce a soustřední dítěte. Výsledky jsou závislé na reakcích dítěte, není to metoda objektivní.

5. Poslední je vyšetření sluchu šepotem, při kterém zjišťujeme, zda je dítě schopno sluchové vjemy nejen vnímat, ale zda rozumí řeči a je schopno odpovídajícím způsobem reagovat.