FENO


FENO je zkratka pro vyšetřovací metodu, kterou lze prokázat alergický typ reakce na sliznicích dýchacích cest. Pro tento typ reakce jsou typické zvýšené hodnoty NO (kysličníku dusnatého). NO lze měřit ve vydechovaném vzduchu z plic nebo z nosu. Výsledek vyšetření fenomáme hned a můžeme určit, zda se na obtížích v dýchacích cestách podílí alergie. Pro vyšetření je nutná spolupráce, vyšetření není nepříjemné a lze ho provádět u dospělých a dětí starších čtyř let.