Otoakustické emise

Vyšetření otoakustických emisí se může provádět u novorozenců jako metoda vyhledávání dětí s možnou vrozenou vadou sluchu nebo se může použít pro vyšetření sluchu starších dětí, které nejsou schopny spolupracovat při vyšetření tónovou audiometrií. Při zjišťování otoakusticke emiseemisí není nutná spolupráce dítěte. Sondou zavedenou do zvukovodu se do ucha vysílá přerušovaný zvuk a toutéž sondou se měří akustická odpověď buněk ve vnitřním uchu, vnitřní ucho "vysílá". Novorozenec by měl při vyšetření spát nebo být krmen, aby neplakal, starší děti si při vyšetření prohlížejí knížku nebo hru na mobilu. Při vyšetření musí být ticho.