Tónová audiometrie

Tónová audiometrie

Tónová audiometrie je metoda pro vyšetření sluchu. Při tomto vyšetření nemocný udává, zda slyší tóny vycházející ze sluchátek. Přistrojem se určí práh sluchové citlivosti. Vyšetření v naší ordinaci je jednoduché, podrobnější vyšetření sluchu se provádí na specializovaných pracovištích většinou na foniatrických odděleních a nebo v nemocnicích. Při vyšetření je nutná spolupráce pacienta, takže se dá udělat u dospělých a u dětí čtyřletých a starších. U mladších dětí je nutné použít jinou metodu, například tympanometrické vyšetření a vyšetření otoakustických emisí.